Žiaci základných škôl upratovali a skrášľovali mesto

Dolný Kubín, 24. apríla 2018 – 22. apríl je neodmysliteľne spätý s Dňom zeme. Pri tejto príležitosti organizujú tunajšie základné školy rôzne edukačné aktivity, vďaka ktorým sa žiaci naučia chrániť prírodu a starať sa svoje okolie.

 

„My chodíme každý rok upratovať okolie, pretože vidíme v našom areáli, ako deti vyhadzujú smeti, aj keď si myslia, že ich nikto nevidí. Rovnako je to aj na iných miestach. Preto robíme túto akciu pravidelne, aby deti videli, aké množstvo odpadu sa nazbiera, “ povedala Ľubica Lacková, učiteľka ZŠ J. Matúšku. Kroky žiakov smerovali na konkrétne miesta. Každá skupinka mala na starosti svoj vyhradený priestor. „Máme plochy okolo školy, cintorína, centrum mesta a podobne. Podelili sme, kto kde pôjde,“ dodala Ľubica Lacková.

Pestrý program pri príležitosti Dňa zeme čakal aj žiakov ZŠ M. Kukučína. „Veľká časť našich detí išla na besedy do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, kde si pozreli filmy na danú tému, ostatní išli čistiť okolie či na exkurziu do priestorov Technických služieb a čističky odpadových vôd. Zároveň sme zapojení aj do Programu Alino, v rámci ktorého zbierame hliníkové obaly,“ uviedla Katarína Števonková, riaditeľka ZŠ M. Kukučína.

Do akcie sa zapojili aj žiaci ZŠ P. Škrabáka. Piataci prešli celé mesto a popri jeho čistení fotografovali to, čo sa im v Dolnom Kubíne páči a čo nie. Vyššie ročníky mali na starosti školskú záhradu, v ktorej vytvárali nové záhony a vysievali rastliny. V spolupráci so sponzormi vysadili niekoľko ihličnanov a vyrobili viac ako tristo kvetinových bômb. Nelenili ani tí najmenší, ktorí vyčistili ulice na sídlisku a školské ihrisko premenili na živý obraz.

Text a foto: redakcia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*