V ZŠ Martina Kukučína žiaci vyrábali vtáčie búdky

Základná škola Martina Kukučína spolu so špeciálnou základnou školou zrealizovali zážitkové vyučovanie s názvom Kdeže ty vtáčik hniezdo máš. Do rovesníckeho vzdelávania sa zapojili šiestaci ZŠ Martina Kukučína, ktorí majú predmet prírodovedné zručnosti.

 

Aktivita, ktorú robili žiaci oboch škôl spoločne, sa skladala z dvoch častí. Najskôr absolvovali prednášku ohľadom hniezdenia a kŕmenia vtákov a deťom zo špeciálnej školy priblížili svet operencov, ktorí sa u nás vyskytujú. Nasledovala spoločná desiata, po ktorej žiaci vyrábali vtáčie búdky. Tie boli po dokončení zavesené na stromy v areáloch oboch škôl.

Hlavným cieľom rovesníckej výučby nebolo vyrobiť vtáčie búdky, ale vytvoriť v deťoch pocit empatie a spolupatričnosti. Žiaci sa učia k rešpektu, pochopeniu a k pomoci jeden druhému. „V našom školskom vzdelávacom programe máme, aby sme vychovávali deti múdre a vzdelané, ale tiež by sme chceli, aby boli empatické a mali v sebe trošku citu. Toto bola jedna z vecí, čo sa nám podarila,“ povedala riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Katarína Števonková.

Rovesnícke vzdelávanie sa pozitívne odzrkadľuje aj na deťoch zo špeciálnej základnej školy, ktoré sa rady učia s rovesníkmi. „Pomáha im to hlavne v sociálnych zručnostiach, pretože pri zdravých kamarátoch sú smelšie. Vždy to obohatí ich vedomosti a niečo nové sa naučia,“ povedala učiteľka Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne Mária Mikulášová. Vyrábanie vtáčích búdok bolo v poradí už treťou spoločnou aktivitou, ktorú školy zorganizovali. Deti sa už spolu učili pracovať na počítačoch a slávili Mikuláša. Obe školy chcú v spolupráci naďalej pokračovať.

Text a foto: redakcia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*