V Dolnom Kubíne pribudne nová 1,5 km cyklotrasa

Dolný Kubín, 11. októbra 2018– Začiatkom septembra sa Dolnokubínska samospráva pustila do vybudovania novej 1 541 metrovej cyklotrasy po nábreží Oravy. Nová cyklistická komunikácia bude začínať v úseku od Železničnej zastávky Veľký Bysterec až po cestný most na ulici Zochova, ktorá bude viesť po pravej strane toku rieky Orava. Celkové náklady na realizáciu prác sú vyčíslené na 402 700,70 eur, z čoho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR bude prefinancovaných 95% oprávnených nákladov zámeru. Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

„Súčasťou novovybudovanej cyklotrasy budú napríklad aj štyri oddychové zóny v rámci ktorých bude umiestnených  12 lavičiek, cyklostojany, odpadkové koše, či vzduchová pumpa. Ďalej tam nájdeme aj zostavu pätnástich kusov cykloboxov vrátane príslušenstva. Okrem toho bude cyklotrasa zahŕňať aj verejné osvetlenie, vodorovné a zvislé dopravné značenie,“ povedal Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade Dolný Kubín.

Podľa slov Stareka bude povrchová úprava cyklotrasy z asfaltovej krytiny olemovaná cestnými obrubníkmi a oddychové miesta budú v tvare kruhu posypané štrkovou drťou. „Keďže trasa novej cyklotrasy prechádza po pravej strane nábrežia rieky Orava, tak dochádza k stretu s už existujúcimi stavebnými konštrukciami, najmä visiacimi lavicami ponad rieku Orava. Táto kolízia si vyžiadala odbočenie trasy, spevnenie podkladu a prekládku oplotenia. Trasa prechádza aj úsekom určeným pre vjazd ťažkej techniky na údržbu vodného toku správcom a križuje existujúce inžinierske siete, čo sa odráža aj vo zvýšených finančných nákladoch na podkladové vrstvy,“ vysvetlil.

Nakoľko sa jedná o stavebné práce na líniovej stavbe, ich realizácia bola rozdelená na štyri úseky tak, aby nebola obmedzovaná prejazdnosť miestnych komunikácií. Stavenisko a výjazdy  stavebnej techniky sa budú postupne presúvať, a to do lokality pri lavici na Geceľ,  pri lavici pri zimnom štadióne a pri kolonádovom moste. „Zároveň by sme sa chceli obrátiť so žiadosťou na obyvateľov parkujúcich na priľahlých parkovacích plochách o zvýšenie opatrnosti, trpezlivosť a akceptovanie nevyhnutného stavebného ruchu,“ doplnil Starek.

Cieľom spoločného cezhraničného projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, spolufinancovaného z Operačného programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020, je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená – Nowy Targ o ďalšie úseky a tým umožniť obyvateľom prihraničných oblastí Poľska a Slovenska vzájomne poznávať kultúru a prírodné krásy oboch regiónov prostredníctvom cykloturistiky. Do projektu je okrem mesta Dolný Kubín zapojených ešte ďalších deväť partnerov: mestá Zakopané a Trstená, obce Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená. Nová cyklotrasa by mala byť hotová do konca októbra 2018.

Text a foto: Martin Buzna

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*