Poetické popoludnie zakončilo 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Dolný Kubín 24. júna 2018 – Poetickým popoludním v rodisku Pavla Országha Hviezdoslava slávnostne ukončili 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína, celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá prebiehala od 20.- 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne. Počas štyroch dní naše mesto navštívilo približne 300 účastníkov z celého Slovenska.

 

„Aktuálny ročník nám opäť ukázal, že sa vďaka tomuto podujatiu zachováva tradícia umeleckého prednesu na Slovensku. A tiež, že mladá generácia má stále rada poéziu, prózu a divadlo. Čomu nasvedčoval aj počet účastníkov, ktorí zavítali na Oravu, aby predviedli tvorbu Hviezdoslava. Preto sme presvedčení o tom, že ako básnik je stále živí a má čo povedať či deťom alebo dospelým,“ zhodnotila Jana Greššová, riaditeľka Mestského Kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Tento rok si prvé miesto v prednese poézie odniesla Veronika Mészárosová v IV. kategórii a Roman Poliak v V. kategórii. Obaja pochádzali z Levíc. V prednese prózy zas získali prvé miesto v IV. kategórii Viktória Anna Lesayová z Bratislavy a v V. kategórii Nina Pompošová z Levíc.

 

Hlavnú cenu s nomináciou na Scénickú žatvu 2018 získal v súťaži recitačných kolektívov a divadiel poézie detí Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí (junior) pri Základnej umeleckej škole Nižná za inscenáciu Jarka Broza Logická záhrada v réžii Agáty Brozovej. V súťaži recitačných kolektívov a divadiel poézie mládeže a dospelých získalo hlavnú cenu s nomináciou na Scénickú žatvu 2018 Divadlo poézie effecteD pri Základnej umeleckej škole Senec za inscenáciu Kde domov môj scenáristky a režisérky Zuzany Kolejákovej.     Podľa slov Andrey Barienčíkovej, manažérky kultúry Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne, si tento rok do celoštátnej postupovej súťaže vybojovali postup víťazi 13 krajských prehliadok v piatich kategóriách, ktoré sa prezentovali na tejto súťaži. Celoslovenskému podujatiu predchádzalo niekoľko stupňov súťažných kôl – triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne, krajské. Detské kategórie sa prezentujú nesúťažne, mládež a dospelí súťažne.  Súčasťou Hviezdoslavovho Kubína je každoročne aj súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie v dvoch vekových kategóriách – deti do 15 rokov a mládež nad 15 rokov spolu s dospelými.

Okrem hlavného programu bol súčasťou podujatia aj bohatý sprievodný program, kde mohla široká verejnosť navštíviť napríklad besedy so spisovateľmi, výstavy v Mestskom kultúrnom stredisku a vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, hudobné večery, diskusie s tvorcami a interpretmi, knižný bazár či vystúpenia oravských recitátorov seniorov. Tento rok bol výnimočný aj tým, že organizátori Hviezdoslavovho Kubína pripravili tvorivú dielňu Náš Hviezdoslav, ktorej cieľom bolo predstaviť P. O. Hviezdoslava ako živého básnika zaujímavého pre umelecký prednes.

 

„Pre nás, obyvateľov Dolného Kubína, má vždy táto súťaž veľký význam a obohatenie. Hlavne vďaka nej je známe, že v našom dolnooravskom meste na severe Slovenska vždy žili a aj dnes žijú ľudia, ktorým bola a je kultúra blízka a záleží nám na nej. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým organizátorom, súťažiacim a členom odborných porôt nižších kôl súťaže. Veď tak ako vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, tak aj v umeleckom prednese platí, že len zo širokej základne môže vzísť naozaj kvalitná špička. Preto verím, že všetci účastníci si z Hviezdoslavovho mesta odniesli krásne spomienky a cítili sa tu ako doma,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.

Organizátorom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Prvé celoslovenské finále recitačnej súťaže sa konalo 14. mája 1954. Medzi víťazmi by sme našli mnoho zvučných mien, ktoré poznáme z televízie, rozhlasu či z iných oblastí kultúry, napríklad populárny herec Oldo Hlaváček, herec a glosátor Milan Lasica, režiséri Karol Strážnický a Roman Polák, moderátorka Soňa Müllerová a ďalší. Súťaž je prístupná širokej verejnosti počas všetkých dní svojho trvania.

Text: redakcia 

foto: Michal Lašut

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*