Novoročný príhovor Romana Matejova

Vážení spoluobčania, milí Kubínčania, tok životných udalostí nám odniesol starý rok so všetkým dobrým i zlým, čo sme prežili. Vstupujeme spoločne do nového roka, od ktorého väčšinou na začiatku očakávame, že bude ešte lepší. A on v skutočnosti môže byť lepší, no bude záležať od nás všetkých, od sily našej viery v ľudské dobro, od naplnenia našich skutkov a od nášho vnútorného presvedčenia, že spravodlivosť, čestnosť a pracovitosť sa stanú každodennou súčasťou nášho života.

Úprimne Vám prajem milí Kubínčania, aby ste rok 2018 prežili v dobrom zdraví a aby šťastie a láska naplnila Vaše rodiny a domovy. Prajem Vám, aby sa z Vášho života počas celých dvanástich mesiacov nikdy nevytratila úcta, pochopenie a porozumenie. Aj život mesta je veľmi podobný tomu životu rodinnému. Aj mesto prežíva dni slnečné, ale aj zamračené. Rovnako ako v domácnosti, aj mesto musí svoje kroky a nancie plánovať. Dolný Kubín je nádherné mesto plné poctivých ľudí, ale aj historických pokladov slovenského národa. Náš ďalší spoločný úspech a napredovanie je založené práve na spolupráci nás všetkých. Všetky tie hodnoty minulosti i súčasnosti vytvárame my všetci a za to patrí poďakovanie všetkým ľuďom dobrej vôle. Našou snahou bude, aby sa podmienky pre život v našom meste aj v tomto roku zas o kúsok zlepšili. Verím, že spolupráca poslancov mestského zastupiteľstva, vedenia mesta a jednotlivých odborných útvarov, spoločností, škôl, organizácií, firiem, podnikateľského prostredia, či občianskych združení prinesie svoje ovocie tak, ako to bolo aj v uplynulom roku.

V našom meste sa podarilo zrealizovať alebo naštartovať aj množstvo investičných akcií. Cieľom každej aktivity stavebno-technického charakteru je priniesť do života mesta niečo nové, pozitívne alebo zrekonštruovať to, čo už nevyhovuje súčasným nárokom na kvalitu života. Proces modernizácie a rozvoja zasahuje do všetkých významných oblastí.

Z hľadiska mesta považujeme za nesmierne dôležité, že sa nám darí kontinuálne znižovať dlh mesta výrazným spôsobom, lepšie sme nastavili vnútorné procesy, a tak sa nám podarilo za predchádzajúci rok dostať do prvej desiatky najlepšie hospodáriacich miest Slovenska, medzi tzv. skokanov roka.

Preto chceme v tomto trende naďalej pokračovať i v roku 2018 a zrealizovať aj mnohé investičné akcie a projekty. Veríme, že spoločnými silami sa nám to všetko úspešne podarí.

Roman Matejov, primátor Dolného Kubína  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*