Na Kňažej sa stretli miestni členovia červeného kríža

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS SČK) má na Kňažej dlhoročnú tradíciu. Aj v súčasnej dobe sa tento spolok u nás môže pýšiť 52 členmi. Začiatkom marca, ako už býva zvykom, sa konalo výročné zhromaždenie týchto členov v našej mestskej časti.

 

Uskutočnilo sa 10. marca. Predsedníčka Vlasta Dúhová podrobne všetkých zúčastnených oboznámila s činnosťou miestneho spolku v predchádzajúcom roku a taktiež predniesla plán práce na budúci rok. Každoročnou a najhlavnejšou úlohou je získavať nových členov, čo sa nám v posledných rokoch aj darí. Ďalej vyzdvihla činnosť ZŠ s MŠ v Kňažnej, ktorá aktívne pracuje na výchove a vzdelávaní detí a žiakov v tejto oblasti. V materskej škôlke sú tí najmenší zapojení do projektu s názvom Evička nám ochorela. V základnej škole je zas aktívna hliadka mladých zdravotníkov, ktorí sa zúčastňujú regionálnych súťaží, organizujú rôzne besedy ohľadom zdravej výživy, prvej pomoci a pod.

Taktiež poďakovala jednotlivcom, ktorí sa nezištne podieľajú na pomoci chorým a starým ľuďom, ktorým nemá kto podať pomocnú ruku. Poďakovanie patrilo tiež všetkým, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky pre našich telesne postihnutých občanov. Prostriedky budú využité na rehabilitácie a kúpeľnú liečbu. Vlasta Dúhová nezabudla ani na dobrovoľných darcov krvi. Tiež apelovala aj na ostatných členov, ktorí, ak majú možnosť, nech sa podelia o túto vzácnu tekutinu, či už pri Valentínskej kvapke krvi, ktorá sa dáva do povedomia aj na Kňažej alebo pri iných príležitostiach.

Medzi našich členov MS SČK bola pozvaná aj MUDr. Anna Ďaďová, ktorá nám urobila menšiu prednášku, ako sa zdravo stravovať a ako predchádzať chrípke hlavne v tomto období. Poďakovanie jej patrilo aj za to, že pravidelne navštevuje našu mestskú časť, kde hlavne seniorom meria krvný tlak, poradí v akýchkoľvek zdravotných otázkach a usmerní ohľadom zdravia. Pani predsedníčka nezabudla nespomenúť Územný spolok SČK Orava, ktorý podporuje náš MS SČK Kňažia a spolupráca s ním je veľmi dobrá. Aj týmto spôsobom by sme chceli, pri príležitosti osláv storočnice vzniku Slovenského Červeného kríža, nášmu územnému spolku popriať čo najviac humánnych ľudí́.

Text: Vlasta Batunová, členka MS SČK Kňažia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*