Mesto nesupluje úlohu rodičov, len im pomáha 

Dolný Kubín, 25. apríl 2018 – Dolnokubínska samospráva zriadila v minulom roku nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s názvom ŠTÚRKA na ul. Ľ. Štúra. Hlavným dôvodom vzniku služby bolo bezplatne pomôcť osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

 

Obdobné centrum zriadilo v apríli mesto pri zariadení dočasného bývania, kde sa poskytuje primárne ubytovanie pre rodiny s deťmi a fyzické osoby, ktorým bolo Okresným súdom v D. Kubíne nariadené vysťahovanie a mesto má povinnosť im poskytnúť náhradné ubytovanie. „Cieľom tejto služby je bezplatné poskytovanie soc. poradenstva, zabezpečovanie pomoci pri uplatňovaní práv, pomoci pri príprave na školskú dochádzku, v prípade potreby sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia a organizovanie záujmových aktivít pre rodiny,“ povedala Katarína Trubanová z oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu MsÚ.

Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu, ktorá funguje od augusta 2017 je zameraná na občanov mesta, ktorí nedokážu riešiť svoje problémy z dôvodu životných návykov a spôsobu života. Soc. pracovníci v spolupráci s pedagógmi preto začali vyvíjať organizované aktivity slúžiace k rozvoju potenciálu prijímateľov tejto soc.služby, dochádza tak k zvyšovaniu ich sebavedomia, vlastnej kompetencie a k posilňovaniu zodpovednosti.

Pedagógovia spolu so soc. pracovníkmi venujú svoj čas deťom v poludňajších a popoludňajších hodinách. Takúto skupinu navštevuje celkom 18 detí, ktoré sa stretávajú vždy v štvorčlenných skupinách. Pre najmenšie deti sú pripravené audiorozprávky a aktivity zamerané na precvičovanie ručičiek. V rámci zachovania nízkoprahovosti je soc. služba poskytovaná každému, kto o takúto pomoc požiada.

Text a foto: Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*