Mesto Dolný Kubín úspešne predalo 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Dolný Kubín, 28. septembra 2018 – Mesto Dolný Kubín počas uplynulých dní predávalo formou dražby 16 stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec s celkovou výmerou 12 193 metrov štvorcových. Záujemcovia si tak mohli v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín vybrať pozemky, ktoré mali výmeru od 576 do 1 110 metrov štvorcových. Prvých deväť pozemkov sa dražilo v pondelok 24. septembra a zvyšných sedem pozemkov v utorok 25. septembra. Celkové predpokladané príjmy mesta z predaja stavebných pozemkov boli na úrovni 731 580 eur. Pričom verejnou dražbou sa túto sumu podarilo navýšiť o ďalších 128 000 eur.

„Priebeh dobrovoľných dražieb bol pokojný a plynulý, bez námietok a incidentov, čomu prispela aj profesionálna organizácia, prítomnosť mestskej polície a seriózny prístup účastníkov a disciplinovanosť verejnosti. Hlavný účel dražby sa podľa nášho názoru naplnil, nakoľko sme sa usilovali najtransparentnejším spôsobom ponúknuť predovšetkým obyvateľom mesta priestor pre výstavbu rodinných domov. Úspešným účastníkom, ktorých ešte čaká pár nevyhnutných administratívnych úkonov, aj touto cestou gratulujeme,“ povedal Jaroslav Láštic, prednosta Mestského úradu Dolný Kubín.

Zámer previesť uvedený majetok mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový schválili poslanci ešte na júnovom mestskom zastupiteľstve. Záujem o stavebné pozemky v lokalite Vyšné hony prejavili a úspešnými vydražiteľmi sa stali najmä mladí Dolnokubínčania. Podľa slov JUDr. Mareka Perdíka, z dražobnej spoločnosti, boli dražby úspešné. „Všetky pozemky sa vydražili, dokonca niektoré za výrazne vyššiu sumu, takže to bol zo strany mesta dobrý ťah. Napríklad pri pozemku číslo 15 sa nám podarilo navýšiť výslednú sumu oproti očakávaniam až o 28 000 eur,“ doplnil.

Záujemca, ktorý úspešne vydražil nehnuteľnosť, musí do 35 dní od skončenia dobrovoľnej dražby doplatiť rozdiel medzi konečnou cenou dosiahnutou vydražením a výškou zábezpeky. Ak by záujemca v určenej lehote neuhradil celú sumu, bude jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby.

 

Text a foto: Martin Buzna

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*