Adresa:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín

Telefón:
0907 845 236
043/581 44 23 (redakcia)

E-mail:
tvdk@tvdk.sk
konatel@tvdk.sk

IČO: 36375535
DIČ: 2021372100
IČ DPH: SK2021372100

IBAN: SK19 0200 0000 0013 6183 2851