Hendikepovaní občania mapovali bezbariérovosť dolnokubínskych škôl

Dolný Kubín, 22. októbra 2018 – Po piatykrát sa v Dolnom Kubíne začiatkom októbra uskutočnila akcia Turistika alebo adrenalín na kolieskach, ktorú každoročne organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne (ZO SZTP) v spolupráci s mestom. Cieľom tejto akcie je zmapovanie odstrániteľných bariér v inštitúciách a vo verejne prístupných budovách na území mesta. Taktiež zvýšiť kvalitu života občanov so zdravotným postihnutím alebo odkázaným na pomoc inej osoby, či občanom v dôchodkovom veku.

„Tento rok sme sa rozhodli navštíviť základné školy pôsobiace na území mesta, pretože aj niektoré dolnokubínske deti sú v našom zväze a potrebujú bezbariérový prístup. Musíme konštatovať, že sme boli spokojní s bezbariérovosťou a prístupom zamestnancov škôl sídliacich v meste,“ vysvetlila Ružena Sekerková, predsedníčka ZO SZTP Dolný Kubín.

Podľa slov predsedníčky ZO SZTP Dolný Kubín si na vlastnej koži niektorí účastníci akcie otestovali, či sú dolnokubínské základné školy pripravené na hendikepovaného žiaka. To nie len po materiálnej stránke, ale aj to, či vedia školy vytvoriť podmienky k tomu, aby sa mohli v ich škole vzdelávať. „Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s mestom udelíme všetkým šiestim základným školám certifikát bezbariérovosti,“ doplnila Sekerková.

Okrem certifikátu získavajú inštitúcie aj nálepku s logom organizácie, ktoré spĺňali kritériá vyhovujúce občanom so zdravotným znevýhodnením. Následne bolo so školami podpísané memorandum, ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a neverejného sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti v záujme vytvorenia optimálnych podmienok pre znevýhodnených spoluobčanov a návštevníkov mesta. „Napríklad, že budú zamestnanci školy pomáhať a asistovať sociálne znevýhodneným a zdravotne postihnutým spoluobčanom pri vstupe do školy alebo jej opustení. Tiež, že im vytvoria potrebné podmienky na vzdelávanie,“ povedala Eva Palugová, vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Počas predchádzajúcich ročníkov navštívili pracovníci mesta a členovia SZTP štátne i súkromné inštitúcie, reštaurácie, lekárne či predajne.

 

Text: Martin Buzna

Foto: autor a Jozef Čajka

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*