Dolnokubínske organizácie môžu žiadať od mesta dotáciu

Dolný Kubín, 31. október 2018 – Mesto Dolný Kubín aj tento rok umožní športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta žiadať finančné prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Záujemcovia o dotáciu tak môžu od začiatku novembra posielať na mesto svoje žiadosti. Samospráva v rozpočte mesta na tieto veci vyčlenila sumu vo výške 110 740 eur, čo je oproti tomuto roku nárast o 60 tisíc eur.

„O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak, ako aj minulý rok o dotáciu nemôžu požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s tým, že presné podmienky získania dotácie určuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2018 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o poskytovaní dotácií.

Na septembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili, že na oblasť športu bude na budúci rok vyčlenená suma 98 558 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 44 296 eur. Na oblasť kultúry je maximálna výška dotácie 12 182 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31. decembra 2018 na Mestský úrad Dolný Kubín a je potrebné, aby bola vyplnená na predpísanom tlačive, ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2019 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 30 tisíc eur, kde o 27-tisícoch bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a primátor mesta bude rozhodovať o 3 000 eur. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť budú môcť čerpať zo sumy 13 tisíc eur. „Tento rok sme sa rozhodli, že v roku 2019 sa navýši výška dotácie na jeden projekt na sumu 1500 eur, čo je o 500 eur viac ako bolo tento rok,“ doplnil Švento.

Budúci rok bude môcť dolnokubínska samospráva podporiť aj talentovanú dolnokubínsku mládež z celkového balíka 2085 eur. „Každoročne sa nám aj vďaka tejto dotácii podarilo podporiť mnoho vyrastajúcich talentov v našom meste,“ povedal na záver vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

 

Text: Martin Buzna

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*