Dobrovoľní hasiči zo Záskalia budú mať vynovenú zbrohnicu

Dolnokubínska radnica v týchto dňoch dokončuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v mestskej časti Záskalie. Mesto ešte minulý rok získalo na tieto práce 30-tisíc eur z dotácie Ministerstva vnútra SR. Povinné spolufinancovanie samosprávy na tomto projekte bolo len 5 %.

 

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať túto investíciu aj vďaka dotácii od ministerstva vnútra. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby naša hasičská zbrojnica zodpovedala aktuálnym štandardom. Okrem toho sme chceli, aby garáž, ktorá je jej súčasťou, bola pripravená aj na pripadnú novú hasičskú techniku,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor mesta.

Mesto už v minulosti z vlastného rozpočtu financovalo nevyhnutné opravy budovy, aby bola zabezpečená jej funkčnosť. No tento rok už dvojpodlažná budova potrebovala nutnú realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. „Na päťdesiatpäťročnej hasičskej zbrojnici trvajú práce tri mesiace. Za ten čas sme na budove, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor, opravili fasádu či vymenili okná a dvere. Tiež̌ sme tam dali nové garážové dvere. V interiéri zbrojnice sme nainštalovali nové úsporné LED osvetlenie. Mesto z vlastných prostriedkov zabezpečilo aj výmenu ďalších interiérových dverí,“ objasnil primátor.

Text: Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Foto: redakcia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*