Deň Veľkého Bysterca

Veľký Bysterec bol pôvodne samostatnou obcou. Jeho vlastná história je významná a dávnoveká, siaha až do obdobia prvého storočia nášho letopočtu. Prvý písomný doklad o existencii Veľkého Bysterca nachádzame v chotárnej listine obce Revišné z roku 1272.

Obec Veľký Bysterec sa na základe žiadosti Miestneho národného výboru v Dolnom Kubíne a z rozhodnutia Povereníctva vnútra v Bratislave v roku 1949 pripojila k mestu Dolný Kubín. Svoju pôvodnú podobu si dokázala zachovať ešte 11 rokov. Následne musela ustúpiť výstavbe sídliska. Posledné domy stáli na Veľkom Bysterci až do roku 1985. Z pôvodnej zástavby sa dnes napokon zachoval len historický objekt zvonice a rumpálová studňa.

Presne po 70 rokoch od pripojenia Veľkého Bysterca k Dolnému Kubínu sa radnica spolu s Výborom mestskej časti Veľký Bysterec, Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín (ECAV DK), Spolkom bývalých urbarialistov obce Veľký́ Bysterec, Mestským kultúrnym strediskom DK, Technickými službami DK a dobrovoľníkmi rozhodla poslednú hmotnú pamiatku na obec obnoviť a skultúrniť. Posledná marcová nedeľa patrila Dňu Veľkého Bysterca.

„Zamýšľali sme sa nad tým, aké funkcie dáme jednotlivým stavbám, ktoré tu prežili ešte z pôvodnej obce. Pri otvorení a odhalení studne sme zistili, že je vo veľmi zachovalom stave. Následne sa nám ju podarilo vyčistiť a zreštaurovať. Došlo tiež k natiahnutiu elektroinštalácie a osadeniu vodoodolného led osvetlenia na jej dno, takže môže svietiť nepretržite cez deň i v noci. Na vrch studne sme nainštalovali nerozbitné bezpečnostné sklo, ktoré má zabezpečiť, aby studňa nebola znečisťovaná,“ vysvetlil primátor mesta Ján Prílepok.

Radnica sa spolu s dobrovoľníkmi pustila aj do zreštaurovania spodnej časti zvonice. „Došlo k oprave i nastierkovaniu stien a následne k vymaľovaniu. Súčasťou zvonice budú́ odteraz aj pamätné tabule, ktoré majú priblížiť pôvodný Veľký Bysterec. Chceme, aby sa obyvatelia i návštevníci dozvedeli čo najviac o mieste, na ktorom dnes stoja bytovky, no v minulosti tu boli polia a rodinné domy,“ dodal Ján Prílepok. „Je veľmi podstatné, že tu zvonica i studňa zostali. Aj napriek tomu, že bol Veľký Bysterec nahradený panelákmi, jeho idea tu je s nami. Budeme v tom ďalej pokračovať, aby tu mali ľudia prečo prísť a precitať si niečo o histórii nášho Veľkého Bysterca,“ uviedla Zuzana Kubačková z Cirkevného zboru ECAV DK. „Oceňujeme ochotu a iniciatívu mesta skultúrniť priestor v okolí zvonice. Samotný urbár je aj v budúcnosti pripravený podieľať sa na revitalizácii objektu zvonice, nakoľko je aj v logu nášho pozemkového spoločenstva a je posledným hmatateľným symbolom bývalej obce,“ povedal Martin Horemuž, predseda Spolku bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec.

Na výstavu fotografií v priestoroch obnovenej zvonice sa prišlo pozrieť množstvo ľudí. Medzi nimi boli aj povodní obyvatelia obce Veľký́ Bysterec. Nie všetkým sa zlúčenie s Dolným Kubínom páčilo. V dave ľudí sme stretli aj Ondreja Horemuža, ktorý spolu so svojím kamarátom Janom Bencúrom nakreslil na zvonicu slovenský znak. Bolo to na protest deň po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. „Akurát som bol z vojny na dovolenke a s mojím veľkým kamarátom Janom Bencúrom sme šli a po ceste písali nejaké heslá. Keď sme prechádzali okolo zvonice, všimli sme si prázdny výklenok. Jano povedal, nech ho zodvihnem na plecia, že tam štetcom nakreslí slovenský znak. O niekoľko rokov, keď sa robila menšia rekonštrukcia zvonice, to majstri obtiahli a vyfarbili,“ zaspomínal Ondrej Horemuž. „V ďalšom kroku by sme chceli spolu s partnermi pokračovať v reštaurovaní zvonice, v ktorej sa nachádza aj pôvodný zvon. Chceli by sme, aby sa v režime obedného zvonenia opäť rozozvučal,“ doplnil primátor.

Deň Veľkého Bysterca pokračoval v MsKS diskusiou s autorom knihy Môj rodný kraj Michalom Mačičkom. Ten svoje rozprávanie obohatil o prezentáciu fotografií a filmov z pôvodnej obce Veľký Bysterec. „Filmy vznikli niekedy začiatkom roku 1970 a boli nakrútené na 16 mm film. V prvých dvoch filmoch účinkujú Bysterčania. Nakoľko tu naša rodina žila niekoľko generácií, považoval som za potrebné zdokumentovať všetko, čo sa dalo,“ objasnil filmár Michal Mačička.

Pri príležitosti Dňa Veľkého Bysterca bola v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne otvorená výstava fotografií s názvom Podoby času. Unikátne zábery z hľadáčika viacerých fotografov si môžete pozrieť do 19. apríla.

Text a foto: redakcia 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*