KULTÚRA

Vystavujú najkrajšie kraslice

V apríli výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne zaplnili kraslice, ktoré sú symbolom jari a veľkonočných sviatkov. Na 18. ročníku celoštátnej posúťaženej predajnej výstavy O najkrajšiu kraslicu sa svojimi prácami prezentuje viac ako 100 tvorcov z celého Slovenska, detí aj dospelých.   V […]

ŠKOLSTVO

V ZŠ Martina Kukučína žiaci vyrábali vtáčie búdky

Základná škola Martina Kukučína spolu so špeciálnou základnou školou zrealizovali zážitkové vyučovanie s názvom Kdeže ty vtáčik hniezdo máš. Do rovesníckeho vzdelávania sa zapojili šiestaci ZŠ Martina Kukučína, ktorí majú predmet prírodovedné zručnosti.   Aktivita, ktorú robili žiaci oboch škôl spoločne, sa skladala z dvoch […]

SPRAVODAJSTVO

Na Kňažej sa stretli miestni členovia červeného kríža

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS SČK) má na Kňažej dlhoročnú tradíciu. Aj v súčasnej dobe sa tento spolok u nás môže pýšiť 52 členmi. Začiatkom marca, ako už býva zvykom, sa konalo výročné zhromaždenie týchto členov v našej mestskej časti.   Uskutočnilo sa 10. […]

SAMOSPRÁVA

Deň Veľkého Bysterca

Veľký Bysterec bol pôvodne samostatnou obcou. Jeho vlastná história je významná a dávnoveká, siaha až do obdobia prvého storočia nášho letopočtu. Prvý písomný doklad o existencii Veľkého Bysterca nachádzame v chotárnej listine obce Revišné z roku 1272. Obec Veľký Bysterec sa na základe žiadosti Miestneho […]

SPRAVODAJSTVO

Deň žien a deň učiteľov na radnici

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa mesto opäť rozhodlo oceniť niekoľko Dolnokubínčaniek za rozvoj mesta a za svoju dlhoročnú prácu v rôznych oblastiach. Ocenené dámy dostali ďakovný list a svojím podpisom ozdobili pamätnú knihu mesta.   Tento rok na radnici vyznamenali 22 žien, medzi nimi […]

ŠKOLSTVO

Kubínsky krčiažok má 10 rokov

Tradičná súťaž Materskej školy (MŠ) Obrancov mieru v prednese poézie a prózy slávi 10 rokov. Kubánsky krčiažok počas nich naučil a pripravil na recitáciu množstvo detí. Tie po prvýkrát vystúpili pred väčším publikom. Jubilejný 10. ročník sa uskutočnil vo štvrtok 14. marca.   „Súťaž je […]

SPRAVODAJSTVO

Orava posiela protesné pozdravy

Na Orave vznikla iniciatíva na protest proti preplneným cestám. Občania nespokojní s dopravnou situáciou môžu podpisovať pohľadnice, ktoré majú politikov upozorniť na dobudovanie rýchlostnej cesty R3. Organizátori sa dohodli, že zvolia nenásilný protest a nebudú blokovať cesty, ktoré sú už aj tak dosť preťažené.   „V […]

SPRAVODAJSTVO

Voliť prišiel aj 99-ročný Dolnokubínčan

Druhé kolo prezidentských volieb v Dolnom Kubíne prilákalo k volebným urnám len niečo viac ako 46 percent oprávnených voličov. Medzi nimi ale nechýbal najstarší, 99-ročný Dolnokubínčan Ján David. Počas svojho života nevynechal ani jedny voľby. Do volebnej miestnosti na Bysterci prišiel s úsmevom a rezkým […]

ŠKOLSTVO

Dolnokubínske organizácie môžu žiadať od mesta dotáciu

Dolný Kubín, 31. október 2018 – Mesto Dolný Kubín aj tento rok umožní športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta žiadať finančné prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Záujemcovia o dotáciu tak môžu od začiatku novembra posielať na mesto svoje […]