PUBLICISTIKA

Apríl – mesiac lesov

Od roku 1952 oslavujeme apríl ako Mesiac lesov. Lesy si našu pozornosť určite zaslúžia, majú totiž pre človeka a všetkých živých tvorov nezastupiteľnú úlohu. Produkujú kyslík, ktorý je potrebný k životu. Vytváraním biomasy zas naopak odčerpávajú z atmosféry oxid uhličitý.   Zadržiavajú v prírode vodu, […]

PUBLICISTIKA

Predstavujeme spoločnosť Technické služby

Mesto Dolný Kubín založilo spoločnosť Technické služby už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Spoločnosť mala najskôr sídlo na Bysterci, neskôr pri železničnom moste na Štefánikovej ulici a momentálne pôsobí v areáli na Mokradi, vybudovanom v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Na spoločnosť s ručením obmedzeným boli Technické služby transformované z príspevkovej organizácie […]

PUBLICISTIKA

Predstavujeme mestskú spoločnosť TEHOS

V tomto čísle novín Kubín pokračujeme v predstavovaní obchodných spoločností mesta Dolný Kubín. Spoločnosť TEHOS, s. r. o., ako svoju výrobno-obchodnú spoločnosť založilo mesto v novembri 1999. Hlavným predmetom jej podnikania sú činnosti v oblasti tepelnej energetiky: výroba a rozvod tepla, výkon činnosti energetického audítora, poskytovanie energetickej služby […]