Apríl – mesiac lesov

Od roku 1952 oslavujeme apríl ako Mesiac lesov. Lesy si našu pozornosť určite zaslúžia, majú totiž pre človeka a všetkých živých tvorov nezastupiteľnú úlohu. Produkujú kyslík, ktorý je potrebný k životu. Vytváraním biomasy zas naopak odčerpávajú z atmosféry oxid uhličitý.

 

Zadržiavajú v prírode vodu, čím pomáhajú v boji proti záplavám, vytvárajú vlastnú mikroklímu a ochladzujú prostredie. Nezanedbateľná je ich rekreačná a relaxačná funkcia. Lesy zaberajú približne 31 % zemskej pevniny, na Slovensku tvoria asi 41 % rozlohy krajiny. V posledných rokoch sa u nás, hlavne v súvislosti s prírodnými kalamitami a zvýšenou hospodárskou ťažbou dreva, vedú diskusie o úbytku lesov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Zelenej správe za rok 2017 tvrdí, že od roku 2001 sa výmera lesných porastov na Slovensku zvýšila o 18,9 tis. ha. Lesoochranári na základe výsledkov satelitného mapovania naopak hovoria, že za roky 2001 až 2014 u nás ubudlo 6 % lesov, t.j. 700 km2, čo je približne rozloha Nízkych Tatier.

A aká je situácia v našom bezprostrednom okolí? Podľa internetovej stránky www.globalforestwatch.org , ktorá mapuje rozlohu lesov na celom svete, za roky 2001 až 2017 v okrese Dolný Kubín pribudlo 611 ha nového lesa, ale zároveň ubudlo 1 710 ha rozlohy lesov, t.j. 5 % zo stavu v roku 2000. Nie je zmyslom tohto článku potvrdzovať či vyvracať uvedené čísla. Cieľom je zamyslieť sa nad tým, aký krehký a zraniteľný je život a aká dôležitá je kvalita prostredia, v ktorom žijeme.

Zaujímalo by nás, aký je váš vzťah k lesu. Radi v ňom oddychujete? Máte pocit, že je o lesy v okolí nášho mesta dobre postarané, že sa drevo ťaží primerane? Napíšte nám do konca apríla – Mesiaca lesov na mailovú adresu tvdk@tvdk.sk. Najzaujímavejšie názory zverejníme a odmeníme.

Text: Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

Foto: Freepik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*